Lindeknotsvlinder

Plagodis dolabraria
De Lindeknotsvlinder Plagodis dolabraria behoort tot de spanners. Hij heeft een vleugelspanning tot 32 mm en vliegt van april tot augustus. De voorvleugels zijn bruin-wit gekleurd en zijn voorzien van talrijke bruine lijnen. De achtervleugels zijn wit en dragen een violette vlek aan de achterrand. Deze soort is te vinden in bossen en rond hagen in tuinen.

Deze tamelijk algemene soort kent 2 generaties per jaar. De rups is bruin gekleurd met een donkerder tekening en draagt achteraan een knopvormige wrat. Schuin omhoog gericht lijkt de rups zeer sterk op een takje. De waardplanten van de rupsen zijn Beuk Fagus sylvatica, Zomereik Quercus robur, Sleedoorn Prunus spinosa en Winterlinde Tilia cordata.