Lindespillebeen

Phytocoris tiliae
De Lindespillebeen Phytocoris tiliae is een weekwants met een lengte tot 7 mm. Deze soort leeft op allerlei houtgewassen (Eik, Linde, Es, Appel). Het is een roofzuchtige wants, die kleine rupsen en larven uitzuigt.

De imago verschijnt in juli-augustus. De eitjes overwinteren.