Loodgrijze Bovist

Bovista plumbea
De Loodgrijze Bovist Bovista plumbea is een buikzwam met een bolvormig vruchtlichaam met een diameter tot 3 cm. De buitenzijde is mat wit. Deze soort komt algemeen voor op droge tot vochtige zandgrond in hooilanden, vaak gemaaide graslanden, bermen en dijken en ook op open plaatsen en langs paden in bossen en duinstruwelen.

Jonge exemplaren verschijnen als glanzende, witte bolletjes. Reeds snel wordt hun oppervlak marmerachtig getekend. Nadien scheurt het en schilfert het af, wanneer enkel de binnenste grijze bol overblijft. Hierop ontstaat een ronde opening waarlangs de sporen verspreid worden.