Loofhoutsapzweefvlieg

Brachyopa scutellaris
De Loofhoutsapzweefvlieg Brachyopa scutellaris is een zweefvlieg die men als dusdanig niet gemakkelijk herkent. Deze soort heeft een dofgrijs borststuk. Het achterlijf, het schildje en de ogen zijn opvallend oranjerood.  Het is de enige zweefvlieg van deze familie met roodbruine schouderknobbels. Deze zweefvlieg meet 6 tot 8 mm en lijkt op een gewone vlieg.

Vroeger werd deze soort vooral in duingebieden aangetroffen, maar de laatste jaren ook meer in het binnenland, in loofbossen op een voedselrijke bodem, variërend van parken tot eiken-haagbeukenbossen. Men vindt deze soort ook vaak aan de voet van Populier-soorten Populus species.

De larven leven in rottend sap in en op boomschors. Ze voeden zich met micro-organismen die zich in het uitvloeiende sap bevinden. Vaak zie je vliegen van deze familie daar ook in de buurt. De mannetjes zweven voor de boomstammen ter afbakening van het territorium. De vrouwtjes rusten op bomen en lage planten vlakbij boomvoeten.

De volwassen dieren kun je van april tot juni ook op bloemen, zoals onder meer deze van Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, aantreffen.