Loogkruid

Salsola kali
Het Loogkruid Salsola kali, ook Stekend Loogkruid genoemd, komt voor op zandige, vooral zilte gronden, soms op aangevoerd duinzand. Deze plant komt vrijwel alleen in het kustgebied voor op de vloedlijn en in de buitenduinen, soms ook landinwaarts op stikstofrijke plaatsen. De bladeren en de bloemdekbladeren lopen uit in een stekel of punt. De bladeren zijn kort, ruw en hard.

Deze soort bloeit van juli tot september. De alleenstaande, gesteelde bloemen zijn geelachtig groen of roodachtig gekleurd. Ze verhouten in de periode dat de vruchten van deze plant rijpen.