Lookglansslak

Oxychilus alliarius
De Lookglansslak Oxychilus alliarius is een landslak met een voorkeur voor oudere bossen op zandige bodems met een dikke strooisel- en humuslaag.

De soort lijkt een afkeer te hebben voor zeer vochtige bodems.