Lookmaskerbij

Hylaeus punctulatissimus
De Lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus is een zeldzame solitaire bij die gespecialiseerd is op Look-soorten Allium species.

Het is een grof en dicht bestippelde, grote maskerbij. De lengte bedraagt 6 tot 8,5 mm.
Zowel bij het vrouwtje als bij het mannetje lopen de zijdelingse zeer bleekgele gezichtsvlekken door tot boven de antenne-inplanting en is de kop relatief smal.
Het mannetje heeft donkere poten.

Deze bij wordt van eind mei tot half september vooral gezien in volkstuinen en moestuinen in het stedelijke gebied of langs spoorwegen. De bij komt ook voor in groeven, op oude muren en dijken, vrijwel steeds in warme, droge en zonnige milieus.

Deze bij verzamelt alleen maar stuifmeel op planten van de lookfamilie zoals Prei Allium ampeloprasum, Ui Allium cepa, Sierui Allium giganteum, Kogellook Allium sphaerocephalon (sierplant), Kraailook Allium vineale en Moeslook Allium oleraceum.

De bij nestelt in bestaande holtes zoals holle stengels en gebruikt ook kunstmatige nestgelegenheid in hout (boorgaten van 3 à 4 mm).