Loos Blaasjeskruid

Utricularia australis
Het Loos Blaasjeskruid Utricularia australis is een plant die in water voorkomt waar zuur, voedselarm en carbonaatarm water in contact komt met basisch, voedselrijk en carbonaathoudend water. We vinden de plant meestal op de hoge zandgronden, in plassen die worden gevoed door grondwater op de grens van hoogveen en landbouwgrond.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met gele lipbloemen die in trossen staan. De bloemen zijn onvruchtbaar; ze vormen geen vruchten. De plant bezit blaasjes om dieren te vangen en zo aan voedingsstoffen te komen omdat ze in voedselarm water groeit.

De bladeren zijn meervoudig samengesteld.

De plant bezit geen wortel.