Lorkenslijmkop

Hygrophorus lucorum
De Lorkenslijmkop Hygrophorus lucorum komt voor in aangeplante naaldbossen op een matig droge, matig voedselrijke lemige bodem. Het is een mycorrhizavormende soort bij Europese Lork Larix decidua.

Vermoedelijk vormt vermesting de belangrijkste bedreiging.