Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging vormt een belangrijk deel van de globale leefmilieuproblematiek.

Er bestaat een groot aantal verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Deze stoffen hebben uiteenlopende effecten op de mens en de natuur.

De verzuring hangt samen met de atmosferische depositie (neerslag) van zwaveldioxide en ammoniak. Ammoniak levert daarbij als stikstofverbinding nog een bijdrage aan de vermesting.

Ook de impact van de zogenaamde broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, methaan en lachgas wordt steeds groter. De toenemende atmosferische concentraties van deze stoffen versterken de broeikaswerking van de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt, wat op zijn beurt zeer ingrijpende gevolgen heeft en zal hebben op onze natuur.