Lynx

Lynx lynx
De Lynx Lynx lynx is een voor de mens totaal ongevaarlijk katachtig roofdier. De soort was in 1960 verdwenen uit West-Europa. In de jaren 1970 werden Lynxen uitgezet in de Alpen van Frankrijk en Zwitserland, de Jura, de Vogezen en de Eifel.

In Oost-Europa is de Lynx nooit uitgeroeid geweest. In Nederland komt de Lynx echter reeds sinds een tiental jaar in het wild voor, na een lange afwezigheid, en tot nu toe is er nog geen enkel schadegeval gemeld. Er moet rekening gehouden worden met een sporadische aanwezigheid van dit dier in Nederlands Limburg. In juni 1999 werd er een schadegeval van een doodgebeten kalfje door een Lynx gemeld te Voeren. Deze soort is bezig aan een opmars in noordwestelijke richting. Vanuit nabijgelegen populaties in de Eifel en de Ardennen kan dit dier Vlaanderen in principe bereiken. Dit dier bewoont van nature uitgestrekte bossen in voorgebergten en gebergten van Europa en Noord- en Centraal-Azië. Er is een recent gerapporteerde aanwezigheid van de Lynx in Vlaanderen (2020).

Dit zoogdier heeft een lengte van 90 tot 130 cm; de staart meet 15 tot 20 cm.

Dit katachtig roofdier bewoont van nature uitgestrekte bossen in voorgebergten en gebergten. Het dier bewoont een leger in struikgewas, tussen rotsen of in boomholtes.

Zijn voedsel bestaat uit grote en kleine zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. In mei-juni krijgt het vrouwtje na een normale paartijd 2 of 3 jongen.

Lynxen kunnen moeiteloos vele kilometers zwerven en het zijn meesters in het zich verstoppen.

Enkel in voldoende grote en aaneengesloten natuurgebieden kan men de introductie overwegen van Lynxen. Niet alleen de populatie van de Lynxen, maar ook de populatie van de prooidieren moet de tijd hebben zich aan te passen en groot genoeg zijn. De Lynx heeft een territorium dat tussen de 100 en 250 vierkante km groot is.

Een herintrede zou wel ecologische voordelen hebben. De zwakke en zieke Reeën Capreolus capreolus en Edelherten Cervus elaphus worden door de Lynx uitgeschakeld, waardoor enkel de sterke dieren overleven. Het roofdier zorgt ook voor een natuurlijke inperking van het aantal Vossen Vulpes vulpes, Dassen Meles meles, verwilderde honden en verwilderde katten.