Maansikkelwesp

Didineis lunicornis
De Maansikkelwesp Didineis lunicornis is een slanke graafwesp met een lengte van 6 tot 8 mm. Het achterlijf is zwart met rood gekleurd. De poten zijn overwegend roodbruin. Het mannetje heeft een merkwaardig sikkelvormig gekromd laatste antennelid.

Het is een zeldzame wesp die van half mei tot half september voorkomt op spaarzaam begroeide, zandige plaatsen.

Het nest is een ondergrondse tunnel die eindigt in een nestcel. De prooien zijn vooral dwergcicaden en spoorcicaden.