Maansnuituil

Zanclognatha lunalis
De Maansnuituil Zanclognatha lunalis is een vlinder. Het is een zeldzame soort van loofbossen, struwelen en bosachtige gebieden.

De vlinder vliegt vooral in juni en juli.

De rupsen voeden zich met verdorde bladeren.