Maantandvlinder

Drymonia ruficornis
De Maantandvlinder Drymonia ruficornis is een nachtvlinder die voorkomt in (eiken-)bossen, maar ook in struwelen en parken met voldoende waardplanten voor de rupsen, namelijk Eik-soorten Quercus species.

De rupsen worden soms gezien op de lagere takken van de waardplant.

De soort overwintert als pop in een cocon in de grond, vaak in de buurt van wortels die aan de oppervlakte komen.