Maarts Viooltje

Viola odorata
Het Maarts Viooltje Viola odorata is een zeldzame plant die groeit op beschaduwde plaatsen, zoals aan voedselrijke bosranden, onder heggen, in struwelen. We vinden de plant vaak nabij bebouwing. Deze soort komt vermoedelijk uit het Middellandse Zeegebied; de plant is bij ons verwilderd uit tuinen en ingeburgerd.

Het Maarts Viooltje vormt pas zaad na zelfbevruchting, die plaats vindt in de bloemen die niet open gaan. De ronde, harige doosvruchtjes blijven gesloten tot ze zijn afgevallen. Deze plant bloeit van maart tot mei en nog een tweede keer in augustus-september.

De bloemen zijn bijna 2 cm lang en donker paarsblauw. Het nectarbevattend spoor is lichtpaars gekleurd. De bloemstelen zijn onbebladerd en behaard. De sterke geur van de bloemen trekt insecten aan. Het plantje wordt 5 tot 10 cm hoog en vormt uitlopers vanuit het rozet van hartvormige bladeren en vanuit de wortel.