Macropteer

Het begrip “macropteer” duidt aan dat alle individuen van de soort goed ontwikkelde vleugels hebben en dat de soort beschikt over een goed vliegvermogen.

Macroptere soorten zijn soorten waarvan bekend is dat ze een goed kolonisatievermogen hebben en ze zijn dan ook minder gevoelig voor versnippering die optreedt door bijvoorbeeld de weginfrastructuur.

Het begrip wordt vooral toegepast bij de beschrijving van de ecologie van vliegende insecten.