Magdalis cerasi

De kever Magdalis cerasi is een snuitkever met een relatief korte, brede snuit. Het is een mooie zwarte kever van ongeveer 4 mm lengte. Het achterlijf is wit behaard.

Deze soort komt voor op fruitbomen. De larven ontwikkelen zich in hout, ook in dood eikenhout.