Mannagras

Glyceria fluitans

Het Mannagras Glyceria fluitans komt voor in sloten, beken en kanaaltjes, in natte bossen langs drassige paden, in natte weilanden en in gootjes. De soort groeit altijd op een natte en zeer voedselrijke grond. De plant wordt graag gegeten door het vee omwille van de zoete smaak en sappigheid. Watervogels lusten graag de zaadjes.

In oostelijk Midden-Europa werd deze grassoort vroeger gekweekt als graansoort.

De plant wordt tot 120 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok. Door de afname van het aantal natte weilanden is ook het voorkomen van deze plant gevoelig afgenomen.