Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

De Mannetjesereprijs Veronica officinalis groeit op een droge, min of meer zure en zandige grond in lichte bossen, duinen, graslanden en heiden.

De plant wordt 10 tot 50 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met blauwe bloemen die in lange, losse aren aan het stengeleinde staan. De bloemen staan aan korte steeltjes. Het bovenste kroonblad van de bloemen is veel groter dan de drie andere. De vruchtjes zijn hartvormig. De bladeren zijn grijsachtig behaard.

De plant bezit een kruipende stengel die zich na ongeveer 20 cm opricht. Uit het onderste gedeelte van de liggende stengels vormen zich wortels op de knopen. Het is een sterk vertakte plant die hierdoor grote oppervlakten kan bezetten.