Mannetjesorchis

Orchis mascula

De Mannetjesorchis  Orchis mascula  komt voor in loofbossen en struikgewas op een kalkhoudende bodem die tevens humusrijk en vochtig is.

Van april tot juni sieren de paarsachtige bloemen, die in trossen staan, deze zeldzame plant. De bladeren zijn, zoals bij de meeste orchideeën, lancetvormig. De wortel is een knol.

De groeiplaatsen liggen meestal in de schaduw, in lichte loofbossen op kalkbodems. Een gunstige maatregel voor deze orchidee is het open kappen van delen van deze bossen om meer licht in het bos te brengen. Opruiming in bossen levert meer zaadkieming op. Deze plant wordt bestoven door hommels, koekoeksbijen en solitaire bijen. Zelfbestuiving levert geen kiemkrachtige zaden op.