Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

De Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas groeit in matig vochtige, lichte bossen en in beschaduwde greppels. Deze varen heeft brede, enkelvoudig of dubbel geveerde groenblijvende bladeren van 30 tot 120 cm. Ze hebben een spitse top, verbreden naar het midden en versmallen nauwelijks onderaan (verschil met Wijfjesvaren).

De bladschijven groeien in bundels.

Het onderste deel van deze varen is bedekt met lichtbruine schubben. De sporendoosjes zijn niervormig of rond en hebben een dekvliesje. De varen is tweeslachtig.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Agaatvlinder Phlogophora meticulosa en Levervlek Euplexia lucipara.