Mantel- en zoomvegetatie

Een vegetatie die de overgang van bos naar open terrein markeert in natuurlijke situaties.

Deze vegetatie beschermt het bos tegen invloeden van wind of randinvloeden van herbiciden of invloeiing van mest van de nabijgelegen akkers. De vegetaties zijn doorgaans struweelvegetaties met onder meer Meidoorn Crataegus species, Sleedoorn Prunus spinosa, Boswilg Salix caprea en Braam Rubus fruticosus.  

Een mantel- en zoomvegetatie kan deels in het bos, deels in de omliggende graslanden worden aangelegd. Een deel van de bosrand kan worden teruggezet en een strook van enkele meters grasland kan worden uitgerasterd. Om de 10 tot 25 jaar kan een incidentele kapping herhaald worden. Na enkele jaren kan er ook gefaseerd gemaaid worden, waarna het maaisel moet worden afgevoerd.   

Bosranden kunnen ook “gekarteld” worden door enkele inhammen te kappen van ongeveer 10 m breed en 5 m diep, zodat windluwe plekken ontstaan die snel opwarmen en daardoor aantrekkelijk zijn voor bijen. Op die manier ontstaat er ook meer ruimte voor een geleidelijk verloop van boomzone naar bijvoorbeeld grasland, via een struikzone en een ruigtezone. Zo ontstaat er ook meer variatie.