Maretak

Viscum album

De Maretak Viscum album, ook Vogellijm genoemd, is een groenblijvende halfparasiet die we als bolvormige takkenbos vinden in bomen. Meestal groeit hij in populieren (niet op Zwarte Populier Populus nigra), lindes Tilia species of appelbomen Malus species, soms ook op Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, op Eik Quercus species  en op sparren. In sommige gevallen kunnen er zoveel Maretakken in een boom hangen, dat deze bezwijkt. De Maretak op Zilverspar Abies alba kan veel schade toebrengen aan de boom. De plant groeit alleen op gastbomen die op een kalkrijke bodem groeien.

De Maretak gebruikt water en voedingsstoffen van de gastheer.

De hoofdwortel vormt lange zijwortels in de bast van de boom, van waaruit zuigwortels doordringen in het hout. Elk jaar komen er zo nieuwe stengeldelen bij. De bladeren zijn geelgroen gekleurd. Ze zijn langwerpig en spatelvormig, hebben geen bladsteel en zijn leerachtig.

De bloempjes zijn onopvallend. Ze zitten in kleine groepjes aan de stengeluiteinden en in de gaffels. De bloemen zijn geelgroen en zijn aan de voet vergroeid. De Maretak bloeit van maart tot en met mei. De ronde, witte tot iets geelachtige, glanzende bessen vallen wel sterk op. Ze worden graag gegeten door vogels. Terwijl vogels de bessen opeten, smeren ze af en toe de kleverige besinhoud af aan de takken. Als een zaadje blijft kleven kan dit ontkiemen en onmiddellijk een zuigwortel in de tak priemen en zo uitgroeien tot een nieuwe Maretak.

Honingbijen Apis mellifera, graafbijtjes en vliegen zorgen voor de kruisbestuiving.

De Maretak wordt vaak gebruikt als kerstversiering. De inname van enkele bessen leidt tot een maag-darm-irritatie bij mensen.

Het zijn vooral de bladeren die giftig zijn.

De Maretak is gevoelig voor het verdwijnen van de gastheerbomen en kan slecht tegen kalkgebrek in de bodem.

Verschillende insecten zijn gebonden aan de Maretak.

Op de Maretak kunnen de kevers Gastrallus knizeki, Agrilus viscivorus, Liparthrum bartschi, Anisoxya fuscula en Salpingus planirostris worden gevonden.

Op de Maretak komen ook de wantsen Hypseloecus visci en Pinalitus viscicola voor.

De wants Anthocoris visci voedt zich met de eitjes en de nimfen van de bladvlo Cacopsylla visci.

De stofluis Ectopsocus petersi is een stofluis die leeft in kwijnende takken van loofbomen en ook in de Maretak kan worden gevonden.