Marien

Marien wil zeggen aan de zee of oceaan verbonden.

De mariene ecologie is de ecologie van zoutwaterecosystemen.