Marmertrilspin

Holocnemus pluchei

De Marmertrilspin Holocnemus pluchei is een mediterrane soort die een opmars kent in Vlaanderen.

Deze spin heeft de inheemse Grote Trilspin Pholcus phalangioides reeds op verschillende plaatsen verdrongen. De soort wordt reeds sedert 2001 gezien in de Antwerpse Haven. De soort blijkt er intussen te zijn ingeburgerd. Ook in Nederland werd de soort recent aangetroffen.

Men vindt de spin aan gebouwen en in putten aan de wegkant.