Marmeruil

Polia nebulosa

De Marmeruil Polia nebulosa is een zeldzame nachtvlinder die lokaal voorkomt in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. Hij bewoont er loofbossen, struwelen en duinen.

De rups leeft vóór de overwintering van allerlei kruidachtige planten en daarna van het gebladerte van allerlei loofbomen.

De vliegtijd valt van de half mei tot in augustus.