Mastjaar

Eik-soorten Quercus species en Beuken Fagus sylvatica produceren niet elk jaar even veel zaad zoals Berk-soorten Betula species of naaldbomen dat doen. Om de zoveel jaren zijn de weersomstandigheden gunstig en hebben de bomen veel reserves verzameld, en dan maken ze uitbundig zaad aan. In de bosbouw noemt men dit een mastjaar.

Eiken hadden gedurende lange tijd gemiddeld om de 9 jaar een mastjaar, maar door de recente klimaatverandering lijkt het er op dat mastjaren frequenter worden.