Matglanswespbij

Nomada similis

De Matglanswespbij Nomada similis  is een zeer zeldzame bij met een lengte van 8 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft geen lichte tekening op de tergieten en geen rode of gele vlekken op de rug. Het achterlijf is overwegend rood. De tergieten zijn voorzien van zwarte banden. 

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje maar de gele vlekken op de zijden van tergiet 2 zijn vaag.

Deze wespbij vliegt van begin mei tot begin augustus op droge schrale graslanden en heidevelden.

De bij bezoekt onder meer gele composieten (vooral Havikskruid-soorten) en Akkerdistel Cirsium arvense.

De Grote Roetbij Panurgus banksianus is waarschijnlijk de enige gastheerbij van deze koekoeksbij.