Matte Russula

Russula melitodes

De Matte Russula Russula melitodes  is een zeldzame zwam. Deze russula vormt mycorrhiza met Populier-soorten Populus species.

Hij groeit vooral op iets vochtige leembodems.