Meeldauwlieveheersbeestje

Halyzia sedecimguttata

Het Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 9 mm. De dekschilden zijn oranje en hebben bleke vlekken en een doorschijnende boord. Ook de voorrand van het halsschild is doorschijnend.

De soort komt van mei tot oktober voor in allerlei biotopen zoals parken en tuinen, bossen, en bosranden, hagen en struwelen, weilanden en heidegebieden. Hij leeft er vooral op diverse loofbomen, minder vaak op naaldbomen.

De overwintering gebeurt vaak in grote groepen in de oksels van de takken van Gewone Es Fraxinus excelsior, Eik-soorten Quercus species  en Els-soorten Alnus species  en ook in strooisel of bladeren van diverse loofbomen. Deze soort overwintert soms als pop.  

De kever voedt zich vrijwel alleen met meeldauwschimmels op grassen, kruiden en struiken; in een enkel geval ook met bladluizen.

Meeldauwschimmels groeien slechts als er voldoende honingdauw (suikerachtige afscheiding van bladluizen) voorhanden is.

Deze soort neemt waarschijnlijk toe als gevolg van de klimaatverandering.