Meerkoet

Fulica atra

De Meerkoet Fulica atra behoort tot de rallen. Hij meet tot 38 cm.

Deze algemene broedvogel is zwart en heeft een witte bles op het voorhoofd. De ogen zijn rood, de snavel wit. De poten zijn lang en afhangend. De tenen zijn voorzien van halfronde lobben. Door deze lobben heeft de vogel een betere draagkracht op modder en waterplanten.  

Kuikens hebben rode puntjes aan het dons van kop en keel. Jonge dieren hebben een lichte keel en borst.
De roep van de Meerkoet is rauw en metalig.

Deze vogel prefereert grote open wateren. Deze vogel heeft zich aangepast aan menselijke activiteiten en broedt ook in vijvers en grachten van steden en dorpen. In de winter verenigen Meerkoeten zich in grote groepen op een beperkt aantal plaatsen nabij open water. In de ruitijd houden deze vogels zich schuil in ondiepe wateren met een dichte riet- of biezenbegroeiing.  

Het voedsel bestaat vooral uit waterplanten en ook Driehoeksmosselen Dreissena polymorpha, die worden opgedoken. Het voedsel wordt dus vooral onder water gezocht. Verder voedt de vogel zich ook met tuin- en landbouwgewassen, graszaden en wintergraan (jonge scheuten).

Het dierlijk voedsel is vooral van belang bij het voederen van de jongen.

Het nest drijft op het water en is bevestigd aan rietstengels.

Het vrouwtje legt van maart tot juni 7 tot 15 eieren. Ze broedt vaak 2 keer per jaar. Beide ouders verzorgen de jongen.

De Meerkoet is deels een standvogel en deels een trekvogel die overwintert in Zuid-Europa en Afrika.

Deze vogel treedt soms bijzonder agressief op tegenover minder talrijk aanwezige soorten op een waterplas. Ook eigen jongen worden soms gedood.

Hij heeft de laatste decennia zijn broedgebied vergroot, doordat er meer Driehoeksmosselen zijn en door de gewenning aan wintervoedering in steden en recreatiegebieden.