Megabunus diadema

De spin Megabunus diadema behoort tot de hooiwagens. Deze spin werd in september 2018 voor het eerst gezien in Vlaanderen (buurt van Zomergem in Oost-Vlaanderen).

Deze soort meet 2,5 tot 4 mm. Bovenop de oogheuvel draagt deze spin een kroontje van doornen.  De spin komt vooral voor op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, vaak in de nabijheid van de kust.

De soort plant zich (hoofdzakelijk) voort op een parthenogenetische manier. Dit is een vorm van ongeslachtelijke voortplanting waarbij er nakomelingen ontstaan uit onbevruchte eitjes (meestal alleen vrouwtjes).  Slechts zeer zelden worden er mannetjes van deze soort gezien.