Meidoornspanner

Theria primaria

De Meidoornspanner Theria primaria is een nachtvlinder. Het mannetje is gevleugeld maar vertoont zelden zwerfgedrag.

De vleugels van het vrouwtje zijn gereduceerd tot vleugelstompjes.

Het is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort.

De vlinder bewoont meestal halfopen landschappen met hagen van Meidoorn-soorten Crataegus species of Sleedoorn Prunus spinosa. Hij kan ook worden gezien in bosranden met Meidoornstruiken.

Deze soort is vooral actief in de wintermaanden en kan vanaf eind december tot eind februari worden gezien.

De mannetjes blijven binnen het leefgebied en de vrouwtjes kunnen niet vliegen. Deze soort is dus slecht in staat om nieuwe gebieden te koloniseren.  

De rupsen komen voor in april en mei en voeden zich op Meidoorn-soorten en Sleedoorn.

De soort overwintert als pop in de grond.