Meidoornzandbij

Andrena scotica

De Meidoornzandbij Andrena scotica is een zeldzame zandbij met een grootte van 12 tot 14 mm.

Het vrouwtje heeft een donkerbruine tot zwarte beharing op de kop. Het borststuk is donkerbruin behaard. De zijkanten van tergieten 1 en 2 van het achterlijf hebben vaak rode vlekken. De achterpoten zijn lichtgekleurd behaard; de poten zijn meestal zwart of zwartbruin.

Het mannetje heeft een zwarte of donkerbruin behaarde kop. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf hebben soms een rode bandering over de achterrand.

Deze bij is weinig kieskeurig wat het bloembezoek betreft (polylectisch), maar het vrouwtje heeft wel een voorkeur voor het stuifmeel van roosachtigen zoals Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en fruit zoals Appel Malus domestica, Peer Pyrus communis, Pruim Prunus domestica of Zoete Kers Prunus avium.  

De bij vliegt in 1 generatie van begin april tot begin juli.

Deze bij komt in verschillende biotopen voor, ook in bebouwde gebieden. We vinden de soort in de stad in parken, stadstuinen en op spoorwegterreinen. Bijzonder voor deze bij is dat verschillende vrouwtjes één gemeenschappelijke nestingang gebruiken. De nesten worden gegraven in de bodem, meestal in gazons, slootwallen, steile wegbermen, waarbij de ingang zich vaak in verlaten holen van zoogdieren of holtes onder stenen bevindt.

De bij is waarschijnlijk een gastheer voor de koekoeksbijen Donkere Wespbij Nomada marshamella en Gewone Wespbij Nomada flava.

Het Bont Blaaskaakje Myopa buccata is een endoparasitaire vlieg bij deze zandbij.