Melige Bovist

Bovista aestivalis

De Melige Bovist Bovista aestivalis  komt voor op droge, zandige of met mos begroeide plaatsen in de duinen en soms ook op mosrijke plaatsen in heidegebieden. Het is een saprotrofe zwam.

Deze zwam is gevoelig voor vermesting en verzuring.