Melige Toorts

Verbascum lychnitis

De Melige Toorts Verbascum lychnitis is een eerder zeldzame plant van open, droge, voedselrijke en kalkrijke plaatsen langs rivieren, spoorwegen en wegen. We vinden de plant ook in bosranden.

De plant bloeit van juni tot oktober met witte of geelachtige bloemen. De bladeren zijn langwerpig. De plant bezit een penwortel.