Melkelfje

Melangyna umbellatarum

Het Melkelfje Melangyna umbellatarum is een vrij algemene zweefvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. Deze soort heeft een donkere middenknobbel en een sterk glanzende, lichtbehaarde borststukrug. Het mannetje heeft lichtgele vlekken op de rug, het vrouwtje witte vlekken.

Deze zweefvlieg komt van begin mei tot half september voor in bosranden, wegbermen en andere plaatsen met hoge, bloemrijke vegetaties. Ook op beschaduwde plaatsen in loofbossen kan de soort worden gezien. De zweefvlieg bezoekt schermbloemigen.

De eitjes en de larven zijn reeds gevonden op Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en Fluitenkruid Anthriscus sylvestris. De larven voeden zich met de bladluizen die zich op deze planten bevinden.