Melkviooltje

Viola lactea

Het Melkviooltje Viola lactea (volgens sommige bronnen ook Viola persicifolia var. lactaeoides genoemd) is een soort van veengronden en blauwgraslanden.

Het plantje groeit in open gehouden vegetaties. De zaden blijven jaren kiemkrachtig, zodat de plant moeilijke periodes kan overbruggen. In de Meetkerkse Moeren (West-Vlaanderen) werd in 2006 het Veenmelkviooltje Viola persicifolia var. persicifolia aangetroffen. Deze nauw verwante soort was sedert 120 jaar verdwenen uit Vlaanderen.

Het zaad dat zich nog in de bodem bevond, kon na al die jaren opnieuw kiemen.