Melkwitte Paalworm

Dendrocoelum lacteum

De Melkwitte Platworm Dendrocoelum lacteum heeft een halfdoorzichtig lichaam, waardoor de bruinige darm zichtbaar wordt. In een afgeplatte kop heeft het dier 2 ogen. De lengte van deze algemene platworm bedraagt 25 mm.

Deze platworm leeft bij voorkeur in heldere, zwak stromende en stilstaande wateren, waar hij zich ophoudt onder stenen.

Hij kan ook in brak water voorkomen.