Mercuurwaterjuffer

Coenagrion mercuriale

De Mercuurwaterjuffer Coenagrion mercuriale is verdwenen uit Vlaanderen. In Nederland werd deze soort in 2011 herontdekt in Midden-Limburg.

Het is een zuidelijke libel, die in heel Europa achteruit is gegaan. Door de klimaatverandering is de soort weer bij ons als dwaalgast te verwachten. Deze libel houdt van schone, stromende, kalkrijke beekjes. Het vrouwtje zet de eieren vooral op Kleine Watereppe Berula erecta af, ook op Beekpunge Veronica beccabunga en Watermunt Mentha aquatica. De soort komt voor bij beekjes met weinig oeverbegroeiing.

De beekjes worden vaak  gevoed door kwelwater, zodat ze niet dichtvriezen en in de zomer niet droogvallen. Het kwelwater heeft een kalkrijk en basisch karakter. Deze soort is tamelijk honkvast. Langs de beek moet er een bufferstrook zijn van minstens 10 m breed, om toevoer van vermestende stoffen te vermijden.

De larven leven in stromend water.