Mergeldraaigatje

Tapinoma erraticum

Het Mergeldraaigatje Tapinoma erraticum is een mier die vooral voorkomt op warme, zonnige, open, droge tot vochtige gebieden met verschillende ondergrond. Het Mergeldraaigatje zou vooral op droge graslanden en kalkrijke bodems hoge nestdichtheden bereiken maar zou ontbreken op zandgronden.

De soort behoort tot de geurmieren. Deze mieren hebben geen gifangel. Ze besproeien grotere mieren met een secreet uit de anaalklier. Hierdoor sterven de andere mieren en worden naar het eigen nest gesleept. De nesten bevinden zich vaak onder platte stenen.

De nesten zijn meestal polygyn en kunnen tot 20 koninginnetjes en 10.000 werksters groot worden. Tijdens één seizoen verandert het volledige nest geregeld van plaats en tijdens de grote verhuis helpt iedereen, ook mannetjes en wijfjes. De werksters zijn zelfs bij zeer lage temperaturen actief en kunnen zich heel snel verplaatsen. Tijdens het lopen houden ze het achterlijf omhoog en bewegen ze met het abdomen op en neer (draaigatje).

De bruidsvluchten vinden plaats van mei tot juli.

De larven van geurmieren spinnen geen cocon bij de verpopping.