Meriansborstel

Calliteara pudibunda

De Meriansborstel Calliteara pudibunda behoort tot de donsvlinders. Hij heeft een spanwijdte tot 6 cm en vliegt van april tot juli. Het is een sterk behaard, wittig tot donkerbruin vlindertje met een vage tekening.

In rust heeft hij de gewoonte om de voorpoten sterk naar voren te steken. Hij komt voor in loofbossen, langs hagen, in parken en tuinen. Het is een algemene soort. De vlinder is nachtactief.

De rups, die zeer langzaam groeit, is zeer opvallend: lichtgeel met 4 wittige toefjes haar op de rug en een rode borstel op het achterste segment.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Haagbeuk Carpinus betulus, Beuk Fagus sylvatica, Zomereik Quercus robur, Hazelaar Corylus avellana, Ruwe Berk Betula pendula, Wilde Appel Malus sylvestris , Appel Malus domestica en Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia.  

De rupsen verpoppen zich in een spinsel tussen bladafval. In het spinsel zijn veel haren verwerkt. De pop overwintert.