Mesohabitat

Deze term staat voor de aanwezigheid van afwisseling in een zelfde habitat.

Natuurlijke oevers en een vrije meandering kunnen er bijvoorbeeld in een waterloop voor zorgen dat er trage en snel stromende delen voorkomen, ondiepe en diepere zones en steile en zwak hellende oevers.

Deze mesohabitats bieden dan levensruimte aan verschillende levensgemeenschappen.