Mesotroof

Mesotroof is gemiddeld voedselrijk, en staat tussen oligotroof (arm) en eutroof (rijk) in. De term wordt vooral gebruikt in relatie tot ecosystemen, bijvoorbeeld een mesotroof ven.

Het is een aanduiding voor een milieu of ecosysteem dat matig rijk is aan voedingsstoffen, zoals fosfaten en nitraten.
Bepaalde vennen zijn mesotroof.

In mesotrofe milieus komen andere planten voor dan in een voedselrijke of voedselarme omgeving. De voedselsituatie is dus min of meer uit de aanwezige plantengroei af te leiden. Slechts zeer weinig milieus in Vlaanderen zijn nog oligotroof. De meeste milieus zijn door toedoen van de mens eutroof of zelfs hypertroof (te voedselrijk) geworden.