Messchede

Ensis siliqua

De Messchede Ensis siliqua is een algemene tweekleppige die aan onze kust voorkomt in zand en ondiep water.

De schelp is rechter en langer dan bij de Kleine Zwaardschede Ensis ensis.

Deze soort heeft een lengte tot 20 cm. De schelp is witachtig en is voorzien van paarse strepen.