Mestkogeltje

Sphaeridium scarabaeoides

Het Mestkogeltje Sphaeridium scarabaeoides, ook Mestzwemtor genoemd, is een modderkever die zich in mest heeft gespecialiseerd. De kever meet tot 7 mm.

Deze kever gaat in verse en natte koeienmest op zoek naar mijten, vliegeneitjes en vliegenlarven. Hij helpt bij de “verwerking” van de mest door het beluchten en doorgraven ervan.