Metaalglanslibel

Somatochlora metallica

De Metaalglanslibel Somatochlora metallica komt voor langs langzaam stromende beken en stilstaande wateren, vaak in een bosrijke omgeving. De soort gaat zowel in Vlaanderen als in Nederland achteruit.

De soort behoort tot de glanslibellen en heeft een vleugelspanning tot 75 mm. Deze libel komt van juni tot september voor bij wateren in een bosrijke omgeving met begroeide oevers. Deze libel komt zowel aan stromend water als aan meso- tot licht eutrofe plassen voor. Deze soort heeft een sterke voorkeur voor beschaduwde, langzaam stromende beken maar wordt ook aangetroffen aan plassen die deels beschaduwd worden door bomen en struikgewas.

Het achterlijf van het mannetje is in het midden het breedst; bij het vrouwtje is aan de buikzijde een legboor te zien die rechthoekig van het lichaam afstaat.

Om eieren te leggen buigt het vrouwtje de laatste achterlijfsegmenten naar boven en steekt ze de naar onderen afstaande legboor in het water.

De rechttrekking en vervuiling van langzaam stromende beken vormen bedreigingen. Als beschermingsmaatregel kan men zorgen voor het tegengaan van de watervervuiling van beken en rivieren door het weren van afvalwater en insijpelende meststoffen. Ook het behoud en herstel van de natuurlijke fysische kenmerken van de waterloop zijn belangrijk.