Mexicaanse Zwartsteel

Isodontia mexicana

De Mexicaanse Zwartsteel Isodontia mexicana is een langsteelgraafwesp met een zwart lichaam en vleugels met een donkerblauwe weerschijn. De wesp heeft een gebogen achterlijfssteel.

Deze wesp is in Vlaanderen (2010) en Nederland (2011) gezien, maar de soort is afkomstig uit Noord-Amerika. Reeds sedert het begin van de jaren 1960 komt de soort in Zuid-Frankrijk voor. De soort is zich waarschijnlijk naar het noorden aan het uitbreiden. Nesten of exemplaren kunnen ook binnenkomen in bijvoorbeeld plantenmateriaal of via (reis)transport vanuit het zuiden.  

De wesp bezoekt de bloemen van onder meer Ceanothus (Nederlandse waarneming - 2011). Men trof de wesp ook reeds aan op Guldenroede Solidago species, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare en Vetkruid Sedum species.

Het nest wordt gemaakt in diverse soorten holtes, zoals vraatgangen in hout, holle stengels, opgerolde bladeren (van bijvoorbeeld Yucca) en oude grondnesten van andere soorten. Het nest wordt door de wesp bekleed met gras en afgesloten met gras of andere zachte plantendelen. Soms bewoont deze wesp de nestgangen (van 9 mm) in bijenhotels.

De nestafsluiting karakteriseert zich in dit geval met lange, uitstekende grassprieten. De gangen zijn meestal ongeveer 15 cm lang. Een nieuwe generatie maakt gebruikte gangen leeg om zelf een nest te beginnen. 

De wesp voedt zich met sprinkhanen en krekels. Een belangrijke prooi is de Boomkrekel Oecanthus pellucens, een soort die ook al in Nederland werd aangetroffen. Ook de Zuidelijke Boomsprinkhaan Meconema meridionale is een favoriete prooi.

Bij de meeste prooidieren worden de antennes afgebeten. De nestgang bestaat uit een aantal broedcellen met elk een lengte van 1,5 tot 2,5 cm. Deze broedcellen zijn niet allemaal even goed van elkaar afgescheiden; soms lopen ze in elkaar over. Elke broedcel wordt voorzien van een viertal tot een tientallen exemplaren van de prooisoort. Vaak zijn de gevangen prooien nog in het nimfstadium.