Micrasterias papillifera

Het wier Micrasterias papillifera is een vrij zeldzaam sierwier.

Het is een pioniersoort van diverse voedselarme tot matig voedselrijke wateren. Het komt onder andere voor in plagplekken en schraallanden.