Microdynerus nugdunensis

De microleemwesp Microdynerus nugdunensis is een wesp met een lengte van 6 tot 7,5 mm. Het eerste achterlijfssegment is glad en fijn bestippeld. De soort behoort tot de plooivleugelwespen.

Deze zeer zeldzame wesp bewoont vooral kruidenrijke bosranden en nestelt in dood hout, holle stengels (Braam, Vlier) en in kevergangen in oude weilandpalen. De soort vliegt van eind mei tot eind juli.

De prooien bestaan uit larven van snuitkevers.

De viertandgoudwesp Chrysis gracillima parasiteert bij deze wesp